A cup 2 2023

A

1. Jørn Rosendal Pedersen, 28 point, 77 målscore (8 kampe)
2.
Martin Enggaard Pedersen, 26 point, 77 målscore (8 kampe)
3. Martin Egelund Olsen, 25 point, 73 målscore (8 kampe)
4. Marius Levin, 21 point, 29 målscore (8 kampe)
5. Brian Winther Knudsen, 21 point, 18 målscore (8 kampe)
6. Tove Knudsen, 14 point, -3 målscore (8 kampe)
7. Anja Støvring, 13 point, -5 målscore (8 kampe)
8. Ejlif Hejlesen, 11 point, -48 målscore (8 kampe)
9. Esben Andersen, 11 point, -48 målscore (8 kampe)
10. Lone Møller, 4 point, -61 målscore (8 kampe)
11. Michelle Lyngholt Andersen, 2 point, -109 målscore (8 kampe)

Række A-Finale

1. Martin Enggaard Pedersen, 4 point, 15 målscore (1 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 0 point, -15 målscore (1

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk