Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Camilla Skov, S K Å. mod Karsten B. Kristensen, V B I., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 6 andet set 3 , 12  tredje set 6 , 12

   Betina Redder, B I K-Fyn mod Brian Winther Knudsen, S K Å., dommer Lasse Erichsen

    Første set 3 , 11 andet set 6 , 11  tredje set 0 , 0

   Dennis Rasmussen, S D K. mod Jørn R. Pedersen, S K Å., dommer Karsten Olsen

    Første set 11 , 5 andet set 12 , 10  tredje set 0 , 0

   Tove Knudsen, V B I. mod Camilla Skov, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 8 , 10 andet set 9 , 11  tredje set 0 , 0

   Karsten B. Kristensen, V B I. mod Betina Redder, B I K-Fyn, dommer Lars Kristian

    Første set 11 , 4 andet set 3 , 11  tredje set 11 , 3

   Brian Winther Knudsen, S K Å. mod Dennis Rasmussen, S D K., dommer Karsten

    Første set 10 , 12 andet set 7 , 12  tredje set 0 , 0

   Jørn R. Pedersen, S K Å. mod Tove Knudsen, V B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 11 , 6 andet set 11 , 3  tredje set 0 , 0

   Camilla Skov, S K Å. mod Betina Redder, B I K-Fyn, dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 11 , 4 andet set 8 , 11  tredje set 7 , 11

   Karsten B. Kristensen, V B I. mod Brian Winther Knudsen, S K Å., dommer Karsten

    Første set 13 , 11 andet set 4 , 11  tredje set 5 , 11

   Betina Redder, B I K-Fyn mod Dennis Rasmussen, S D K., dommer Lars Kristian

    Første set 5 , 11 andet set 6 , 12  tredje set 0 , 0

   Brian Winther Knudsen, S K Å. mod Jørn R. Pedersen, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 8 , 11 andet set 10 , 12  tredje set 0 , 0

   Dennis Rasmussen, S D K. mod Tove Knudsen, V B I., dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 12 , 9 andet set 11 , 3  tredje set 0 , 0

   Jørn R. Pedersen, S K Å. mod Camilla Skov, S K Å., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 2 andet set 11 , 6  tredje set 0 , 0

   Tove Knudsen, V B I. mod Karsten B. Kristensen, V B I., dommer Paw Andersen

    Første set 5 , 11 andet set 10 , 12  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Camilla Skov, S K Å. mod Brian Winther Knudsen, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 12 , 9 andet set 4 , 12  tredje set 8 , 12

   Karsten B. Kristensen, V B I. mod Dennis Rasmussen, S D K., dommer Paw

    Første set 5 , 11 andet set 8 , 12  tredje set 0 , 0

   Betina Redder, B I K-Fyn mod Jørn R. Pedersen, S K Å., dommer Lasse Erichsen

    Første set 9 , 12 andet set 5 , 11  tredje set 0 , 0

   Brian Winther Knudsen, S K Å. mod Tove Knudsen, V B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 12 , 10 andet set 17 , 14  tredje set 0 , 0

   Dennis Rasmussen, S D K. mod Camilla Skov, S K Å., dommer Gitte Rue

    Første set 8 , 12 andet set 12 , 6  tredje set 11 , 8

   Jørn R. Pedersen, S K Å. mod Karsten B. Kristensen, V B I., dommer Paw Andersen

    Første set 12 , 10 andet set 12 , 7  tredje set 0 , 0

   Tove Knudsen, V B I. mod Betina Redder, B I K-Fyn, dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 12 , 8 andet set 11 , 2  tredje set 0 , 0

   Steffen Filskov, S K Å. mod Erik Jensen, B A I., dommer Karsten Olsen

    Første set 11 , 9 andet set 11 , 6  tredje set 0 , 0

   Torben Nilsson, B A I. mod Anja Støvring, S D K., dommer Paw Andersen

    Første set 10 , 12 andet set 6 , 11  tredje set 0 , 0

   Tom Fraenkel, B A I. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Lars Kristian

    Første set 12 , 2 andet set 11 , 4  tredje set 0 , 0

   Rikke Mikkelsen, F B I. mod Ejlif Hejlesen, F B I., dommer Karsten Redder

    Første set 2 , 11 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Hanne-Grethe Sørensen, F B I. mod Anni B. Pedersen, V B I., dommer Lars Kristian

    Første set 6 , 12 andet set 0 , 11  tredje set 0 , 0

   Steffen Filskov, S K Å. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 7 , 11 andet set 7 , 11  tredje set 0 , 0

   Erik Jensen, B A I. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Karsten Redder

    Første set 12 , 1 andet set 12 , 3  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Ejlif Hejlesen, F B I., dommer Paw Andersen

    Første set 11 , 8 andet set 11 , 7  tredje set 0 , 0

   Torben Nilsson, B A I. mod Hanne-Grethe Sørensen, F B I., dommer Paw Andersen

    Første set 12 , 8 andet set 11 , 2  tredje set 0 , 0

   Anja Støvring, S D K. mod Anni B. Pedersen, V B I., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 12 , 6 andet set 8 , 12  tredje set 11 , 5

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Torben Nilsson, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 4 andet set 12 , 7  tredje set 0 , 0

   Anja Støvring, S D K. mod Steffen Filskov, S K Å., dommer Karsten Olsen

    Første set 11 , 7 andet set 8 , 12  tredje set 11 , 6

   Anne Kirstine Henningsen, S K Å. mod Rikke Mikkelsen, F B I., dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Ejlif Hejlesen, F B I. mod Hanne-Grethe Sørensen, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 11 , 6 andet set 5 , 11  tredje set 3 , 12

   Anni B. Pedersen, V B I. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Gitte Rue

    Første set 7 , 11 andet set 9 , 11  tredje set 0 , 0

   Steffen Filskov, S K Å. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Lasse Erichsen

    Første set 11 , 8 andet set 11 , 8  tredje set 0 , 0

   Erik Jensen, B A I. mod Rikke Mikkelsen, F B I., dommer Gitte Rue

    Første set 0 , 12 andet set 2 , 12  tredje set 0 , 0

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Hanne-Grethe Sørensen, F B I., dommer Karsten

    Første set 2 , 11 andet set 12 , 9  tredje set 8 , 12

   Torben Nilsson, B A I. mod Anni B. Pedersen, V B I., dommer Gitte Rue

    Første set 11 , 9 andet set 12 , 3  tredje set 0 , 0

   Anja Støvring, S D K. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 7 andet set 12 , 3  tredje set 0 , 0

   Steffen Filskov, S K Å. mod H. C. B. Petersen, B I K-Fyn, dommer Gitte Rue

    Første set 12 , 7 andet set 12 , 7  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Anja Støvring, S D K. mod Erik Jensen, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 12 , 10 andet set 12 , 4  tredje set 0 , 0

   Tom Fraenkel, B A I. mod Ejlif Hejlesen, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 12 , 9 andet set 7 , 11  tredje set 7 , 12

   Rikke Mikkelsen, F B I. mod Hanne-Grethe Sørensen, F B I., dommer Karsten B.

    Første set 11 , 3 andet set 9 , 3  tredje set 0 , 0

   Anni B. Pedersen, V B I. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Karsten

    Første set 3 , 12 andet set 12 , 4  tredje set 12 , 10

   Steffen Filskov, S K Å. mod Rikke Mikkelsen, F B I., dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Erik Jensen, B A I. mod Ejlif Hejlesen, F B I., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 9 andet set 2 , 11  tredje set 12 , 7

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Anni B. Pedersen, V B I., dommer Gitte Rue

    Første set 3 , 12 andet set 2 , 12  tredje set 0 , 0

   Torben Nilsson, B A I. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 5 , 12 andet set 11 , 8  tredje set 4 , 11

   Anja Støvring, S D K. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 6 andet set 11 , 1  tredje set 0 , 0

   Erik Jensen, B A I. mod Torben Nilsson, B A I., dommer Paw Andersen

    Første set 5 , 11 andet set 11 , 4  tredje set 6 , 11

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Anja Støvring, S D K., dommer Lasse Erichsen

    Første set 0 , 11 andet set 10 , 13  tredje set 0 , 0

   Anne Kirstine Henningsen, S K Å. mod Hanne-Grethe Sørensen, F B I., dommer

    Første set 10 , 9 andet set 11 , 7  tredje set 0 , 0

   Ejlif Hejlesen, F B I. mod Anni B. Pedersen, V B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 8 , 11 andet set 7 , 11  tredje set 0 , 0

   Ejlif Hejlesen, F B I. mod Steffen Filskov, S K Å., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 11 , 9 andet set 11 , 4  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Hanne-Grethe Sørensen, F B I. mod Erik Jensen, B A I., dommer Karsten Olsen

    Første set 11 , 7 andet set 14 , 11  tredje set 0 , 0

   Tom Fraenkel, B A I. mod H. C. B. Petersen, B I K-Fyn, dommer Paw Andersen

    Første set 12 , 8 andet set 11 , 4  tredje set 0 , 0

   Rikke Mikkelsen, F B I. mod Anja Støvring, S D K., dommer Gitte Rue

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Torben Nilsson, B A I. mod Steffen Filskov, S K Å., dommer Lasse Erichsen

    Første set 11 , 9 andet set 11 , 9  tredje set 0 , 0

   H. C. B. Petersen, B I K-Fyn mod Erik Jensen, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 8 , 12 andet set 12 , 8  tredje set 12 , 8

   Hanne-Grethe Sørensen, F B I. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Gitte Rue

    Første set 6 , 11 andet set 7 , 11  tredje set 0 , 0

   Ejlif Hejlesen, F B I. mod Anne Kirstine Henningsen, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 6 , 12 andet set 13 , 10  tredje set 8 , 11

   Anni B. Pedersen, V B I. mod Rikke Mikkelsen, F B I., dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Rikke Mikkelsen, F B I. mod Torben Nilsson, B A I., dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Carsten Gade, F B I. mod Jesper Rose, B I K-Fyn, dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Jørgen Bang, S K Å. mod Hanne Majlund, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 6 , 11 andet set 12 , 8  tredje set 12 , 5

   Jytte Brauner Jensen, S K Å. mod Michael Nielsen, B I K-Fyn, dommer Karsten B.

    Første set 4 , 11 andet set 10 , 12  tredje set 0 , 0

   Tommy Ibsen, S K Å. mod Henrik Thomsen, F B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 10 , 12 andet set 4 , 12  tredje set 0 , 0

   Karen M. Hansen, B A I. mod Michelle Lyngholt, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 7 , 12 andet set 7 , 12  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Carsten Gade, F B I. mod Jørgen Bang, S K Å., dommer Karsten Redder

    Første set 10 , 13 andet set 4 , 11  tredje set 0 , 0

   Jesper Rose, B I K-Fyn mod Jytte Brauner Jensen, S K Å., dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Hanne Majlund, F B I. mod Tommy Ibsen, S K Å., dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 3 , 12 andet set 12 , 0  tredje set 13 , 10

   Michael Nielsen, B I K-Fyn mod Karen M. Hansen, B A I., dommer Paw Andersen

    Første set 5 , 11 andet set 2 , 11  tredje set 0 , 0

   Henrik Thomsen, F B I. mod Michelle Lyngholt, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 3 , 12 andet set 12 , 10  tredje set 6 , 11

   Jesper Rose, B I K-Fyn mod Hanne Majlund, F B I., dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Jytte Brauner Jensen, S K Å. mod Tommy Ibsen, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 10 , 12 andet set 12 , 2  tredje set 12 , 7

   Michael Nielsen, B I K-Fyn mod Henrik Thomsen, F B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 8 , 11 andet set 11 , 6  tredje set 14 , 11

   Karen M. Hansen, B A I. mod Carsten Gade, F B I., dommer Gitte Rue

    Første set 4 , 11 andet set 5 , 11  tredje set 0 , 0

   Michelle Lyngholt, F B I. mod Jørgen Bang, S K Å., dommer Karsten Redder

    Første set 11 , 7 andet set 5 , 11  tredje set 8 , 11

   Hanne Majlund, F B I. mod Jytte Brauner Jensen, S K Å., dommer Karsten B.

    Første set 11 , 5 andet set 6 , 11  tredje set 10 , 12

   Tommy Ibsen, S K Å. mod Michael Nielsen, B I K-Fyn, dommer Lasse Erichsen

    Første set 4 , 11 andet set 9 , 12  tredje set 0 , 0

   Jørgen Bang, S K Å. mod Jesper Rose, B I K-Fyn, dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Henrik Thomsen, F B I. mod Karen M. Hansen, B A I., dommer Karsten Olsen

    Første set 6 , 11 andet set 7 , 11  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Michelle Lyngholt, F B I. mod Carsten Gade, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 11 , 5 andet set 11 , 13  tredje set 6 , 12

   Carsten Gade, F B I. mod Jytte Brauner Jensen, S K Å., dommer Karsten Olsen

    Første set 12 , 8 andet set 10 , 12  tredje set 10 , 13

   Tommy Ibsen, S K Å. mod Michelle Lyngholt, F B I., dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 6 , 11 andet set 1 , 12  tredje set 0 , 0

   Jesper Rose, B I K-Fyn mod Henrik Thomsen, F B I., dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Hanne Majlund, F B I. mod Michael Nielsen, B I K-Fyn, dommer Gitte Rue

    Første set 12 , 6 andet set 12 , 5  tredje set 0 , 0

   Karen M. Hansen, B A I. mod Jørgen Bang, S K Å., dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 4 , 11 andet set 11 , 6  tredje set 7 , 11

   Jørgen Bang, S K Å. mod Tommy Ibsen, S K Å., dommer Karsten Olsen

    Første set 12 , 8 andet set 4 , 12  tredje set 2 , 12

   Michael Nielsen, B I K-Fyn mod Carsten Gade, F B I., dommer Gitte Rue

    Første set 9 , 11 andet set 10 , 13  tredje set 0 , 0

   Hanne Majlund, F B I. mod Karen M. Hansen, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 0 , 12 andet set 4 , 12  tredje set 0 , 0

   Jytte Brauner Jensen, S K Å. mod Henrik Thomsen, F B I., dommer Paw Andersen

    Første set 6 , 11 andet set 11 , 5  tredje set 11 , 4

   Michelle Lyngholt, F B I. mod Jesper Rose, B I K-Fyn, dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Jesper Rose, B I K-Fyn mod Michael Nielsen, B I K-Fyn, dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Henrik Thomsen, F B I. mod Jørgen Bang, S K Å., dommer Lasse Erichsen

    Første set 4 , 11 andet set 5 , 11  tredje set 0 , 0

   Jytte Brauner Jensen, S K Å. mod Michelle Lyngholt, F B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 5 , 12 andet set 3 , 12  tredje set 0 , 0

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Tommy Ibsen, S K Å. mod Karen M. Hansen, B A I., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 10 , 12 andet set 3 , 12  tredje set 0 , 0

   Carsten Gade, F B I. mod Hanne Majlund, F B I., dommer Karsten Olsen

    Første set 12 , 6 andet set 12 , 1  tredje set 0 , 0

   Hanne Majlund, F B I. mod Henrik Thomsen, F B I., dommer Gitte Rue

    Første set 5 , 11 andet set 4 , 12  tredje set 0 , 0

   Karen M. Hansen, B A I. mod Jesper Rose, B I K-Fyn, dommer

    Første set 12 , 0 andet set 12 , 0  tredje set 0 , 0

   Tommy Ibsen, S K Å. mod Carsten Gade, F B I., dommer Karsten Redder

    Første set 1 , 12 andet set 6 , 12  tredje set 0 , 0

   Michael Nielsen, B I K-Fyn mod Michelle Lyngholt, F B I., dommer Lars Kristian

    Første set 6 , 11 andet set 8 , 12  tredje set 0 , 0

   Jørgen Bang, S K Å. mod Jytte Brauner Jensen, S K Å., dommer Karsten Olsen

    Første set 2 , 12 andet set 8 , 11  tredje set 0 , 0

   Henrik Thomsen, F B I. mod Carsten Gade, F B I., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 8 , 11 andet set 6 , 12  tredje set 0 , 0

   Jesper Rose, B I K-Fyn mod Tommy Ibsen, S K Å., dommer

    Første set 0 , 12 andet set 0 , 12  tredje set 0 , 0

   Jørgen Bang, S K Å. mod Michael Nielsen, B I K-Fyn, dommer Lars Kristian Clausen

    Første set 12 , 8 andet set 12 , 10  tredje set 0 , 0

   Michelle Lyngholt, F B I. mod Hanne Majlund, F B I., dommer Lasse Erichsen

    Første set 11 , 2 andet set 12 , 6  tredje set 0 , 0

   Jytte Brauner Jensen, S K Å. mod Karen M. Hansen, B A I., dommer Karsten Redder

    Første set 4 , 12 andet set 11 , 3  tredje set 7 , 12

   Dennis Rasmussen, S D K. mod Jørn R. Pedersen, S K Å., dommer Paw Andersen

    Første set 10 , 13 andet set 12 , 9  tredje set 8 , 11

   Anja Støvring, S D K. mod Tom Fraenkel, B A I., dommer Karsten B. Kristensen

    Første set 10 , 12 andet set 11 , 4  tredje set 11 , 4

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

 

   Resultatliste   Showdown Cup Danmark - 1. runde

   Michelle Lyngholt, F B I. mod Carsten Gade, F B I., dommer Karsten Redder

    Første set 2 , 11 andet set 11 , 4  tredje set 5 , 12

     Showdown Cup Danmark - 1. runde 2011/12

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk