A Cup 3 2024

Række A

1. Jørn Rosendal Pedersen, 34 point, 101 målscore (9 kampe)
2. Martin Enggaard Pedersen, 32 point, 114 målscore (9 kampe)
3. Martin Egelund Olsen, 31 point, 105 målscore (9 kampe)
4. Tove Knudsen, 28 point, 72 målscore (9 kampe)
5. Brian Winther Knudsen, 24 point, 40 målscore (9 kampe)
6. Marius Levin, 24 point, 38 målscore (9 kampe)
7. Gert Thomsen, 18 point, 4 målscore (9 kampe)
8. Anja Støvring, 16 point, 19 målscore (9 kampe)
9. Dan Wilcox, 14 point, -53 målscore (9 kampe)
10. Esben Andersen, 11 point, -52 målscore (9 kampe)
11. Carsten Jakobsen, 8 point, -78 målscore (9 kampe)
12. Anni Erichsen, 7 point, -95 målscore (9 kampe)
13. Ejlif Hejlesen, 5 point, -97 målscore (9 kampe)
14. Mahmoud Charaf, 0 point, -118 målscore (9 kampe)

Række A-Finale

1. Martin Enggaard Pedersen, 4 point, 8 målscore (1 kampe)
2. Jørn Rosendal Pedersen, 0 point, -8 målscore (1 kampe)

Række B

1. Lone Møller, 29 point, 79 målscore (9 kampe)
2. Michelle Lyngholt Andersen, 26 point, 41 målscore (9 kampe)
3. Majbritt Søgaard Nielsen, 25 point, 34 målscore (9 kampe)
4. Ann Howalt, 19 point, 13 målscore (9 kampe)
5. Christian Sonne Jørgensen, 16 point, -9 målscore (9 kampe)
6. Thomas Pedersen, 16 point, -12 målscore (9 kampe)
7. Carsten Gade, 16 point, -22 målscore (9 kampe)
8. Martin Bach Birknes, 14 point, -7 målscore (9 kampe)
9. Kasper

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk